برگزاري كارگاه آموزشي: تجزيه و تحليل حوادث فرايندي به كمك نرم افزار PHAST
7/26/2021 12:15:25 PM 158

برگزاري كارگاه آموزشي: تجزيه و تحليل حوادث فرايندي به كمك نرم افزار PHAST

گروه آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

0 نظر
ثبت نظر