همایش‌ها و سمینارها
7/25/2021 8:32:49 PM | 73

 

همایش‌های برگزار شده
ردیف عنوان همایش تاریخ  برگزاری
1 اولین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های نوین در علوم 1396
2 اولین کنگره بین‌المللی USERN 1396
3 دومین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های نوین در علوم 1397
 
 
همایش های پیش رو
ردیف عنوان همایش تاریخ  برگزاری
1 اولین کنفرانس ملی فناوری‌های نوین دامپزشکی 17/6/1400