دوره‌های سازمان نظام دامپزشکی
7/26/2021 1:16:01 PM | 104

 

دوره‌های برگزار شده
ردیف عنوان کارگاه مدرس تاریخ  برگزاری
1 آشنایی با ترکیبات زیست فعال و تولید مواد غذایی فراسودمند دکتر مسعود قنبری 97/2/26
2 آموزش برخی از روش های آزمایشگاهی القا و ارزیابی افسردگی در موش سوری دکتر حکیمه گاوزن 97/2/27
3 کارگاه مقدماتی GMP/GHP (HACCP) دکتر مسعود قنبری 97/3/3
4 ورم پستان در دام های اهلی و سیاست های درمان، پیشگیری و کنترل دکتر امیر خاکی 97/5/9
5 بیماری های تنفسی درحیوانات کوچک، تشخیص و درمان دکتر پریسا کیانی امین 97/5/15
6 مروری بر تغذیه، جیره نویسی و بیماری های تغذیه ای طیور
  • دکتر سعید سیفی
  • دکتر گیلانی  
97/7/12
7 تقلبات رایج در صنایع لبنی دکتر فهیمه توریان 97/8/23
8 آموزش مهارت تلقیح مصنوعی در گاو دکتر امیر خاکی 97/9/23
9 آشنایی با اصول پرورش و بیماری های بلدرچین
  • دکتر سعید سیفی
  • دکتر کمال سحرخیز
98/2/19
10 آشنایی با اصول نگهداری، معاینات بالینی و تکنیک های تشخیصی در طب پرندگان دکتر علی برهانی کیا 98/4/12
11 اصول معاینه و تشخیص بیماری های قلبی در دامهای کوچک دکتر سید رضا غیاثی 98/7/12
12 ورم پستان در دام های اهلی و سیاست های درمان، پیشگیری و کنترل دکتر امیر خاکی 98/9/22
13 آشنایی با اصول HACCP دکتر مریم عزیزخانی 99/3/12
14 تفسیر نتایج آزمایش­های خون­شناسی و بیوشیمیایی سرم در دام­های کوچک دکتر محمود احمدی همدانی 99/5/2
15 آشنایی با اصول نگهداری، معاینات بالینی و تکنیک های تشخیصی در طب پرندگان دکتر علی برهانی کیا 99/7/3
16 کنترل میکروبی و شیمیایی و کشف تقلبات شیر و فرآورده های آن دکتر فهیمه توریان 99/8/22
17 آموزش مهارت تلقیح مصنوعی در گاو دکتر امیر خاکی 99/2/31

 

 
  • دوره های پیش رو
  • به زودی...