معرفی
7/26/2021 11:56:38 AM | 130

 • يكي از وظايف مهم دانشگاه­ها، توانمند­سازي اقشار مختلف جامعه و رفع مشكلات و درخواست­هاي سازمانها و دستگاه­هاي اجرايي كشورمي باشد. با عنايت به محدوديت ظرفيت هاي موجود در سيستم رسمي آموزشي، ايجاد و توسعه جريان هاي متنوع آموزش های عمومي و تخصصي در دانشگاه امري ضروري است. یکی از سیاست هاي اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسعه آموزش عالی معطوف به اشتغال و آموزش مادام العمر است. آموزش هاي عالی آزاد یکی از مهمترین راهکارهاي تحقق این سیاست است.
 •  
 • آموزش عالي آزاد، آموزشي غير رسمي و بالاتر از سطح متوسطه است که در قالب آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت و ميان مدت اجرا می شود و به دانش آموختگان این دوره ها گواهی گذراندن دوره بدون استفاده از عناوین رسمی دانشگاهی (مانند کاردانی، کارشناسی و ... یا معادل آنها) اعطاء می گردد.
 •  
 • رسالت آموزش‌هاي عالي آزاد، برنامه ريزي درسي و اجراي دوره هايي است که مورد نياز بخش هاي گوناگون جامعه نظير سازمان ها، نهادها و صنايع اعم از دولتي و خصوصي و همچنين آموزش هاي مورد نياز کليه شهروندان و آحاد جامعه است. به عبارت ديگر  عرصه آموزش های عالی آزاد، تنها عرصه اي از کسب آموزش هاي عالي در کشور است که نه تنها به دور از موانعي نظير کنکور دسترسي همگان را به کسب علوم و دانش دانشگاهي سهل و آسان مي نمايد بلکه بدون تقيد به سرفصل هاي مصوب دروس دانشگاهي، مي تواند سرفصلهايي متناسب با نياز مخاطبان را به عنوان آموزش عالي دانشگاهي براي آنان تنظيم و ارائه نمايد.
 •  
 • در این راستا مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل در اسفند ماه سال 1396 شروع به کار نمود. چشم انداز مدیریت آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه تخصصی فناوری­های نوین آمل، تبدیل شدن به معتبرترین مرکز دانشگاهی ارائه دهنده خدمات آموزشی، مشاوره ای و تکمیلی به نهادهای دولتی و غیردولتی با تکیه بر روش‌های نوین آموزشی و استفاده از ابزارها و پژوهش‌های بروز در سطح استانی، منطقه­ای و کشوری، در یک دوره زمانی پنج ساله، خواهد بود.
 
اهداف آموزش های عالی آزاد:
 • آموزش های عالي آزاد به منظور تامين اهداف زير برگزار مي‌شود:
 • کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه،
 • ايجاد زمينه مناسب برای افزايش دسترسی به آموزش عالی،
 • تعميم و توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی،
 • کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی،
 • ارايه آموزش های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی.
 
انواع دوره های مرکز آموزش های عالی آزاد:
 • آموزش هاي حرفه‌اي و تخصصي مورد نياز سازمان ها، نهادها و صنايع،
 • بازآموزي و آموزش هاي تکميلي براي دانش آموختگان،
 • آموزش هاي تکميلي براي دانشجويان،
 • کارگاههای آموزشی مهارت افزایی در سطح اعضای هیات علمی و دانشجویان
 • آموزش هاي ضمن خدمت مديران و کارکنان سازمان هاي دولتي و غيردولتي،
 • آموزش هاي تخصصي مورد نياز بازار کار و جامعه،
 • آموزش هاي عمومی شهر و شهروند
 
مدارک اعطايی به دانش آموختگان:
 • گواهينامه پايان دوره آموزش عالي آزاد،
 • گواهی شرکت در سمينار يا کارگاه.